کوتاه کننده لینک

نام مستعار سفارشی

اگر به یک نام مستعار سفارشی نیاز دارید، می توانید آن را در زیر وارد کنید

تاریخ انقضا لینک

تنظیم تاریخ انقضا برای غیرفعال کردن آدرس ها بعد از این تاریخ

حفاظت با رمز عبور

با اضافه کردن یک رمز عبور، می توانید دسترسی را محدود کنید

شرح

This can be used to identify URLs on your account.


هدف گذاری مکانی مکانهای بیشتری اضافه کنید

اگر صفحات مختلفی برای کشورهای مختلف داشته باشید، کاربران می توانند با استفاده از همان آدرس، کاربران را به آن صفحه هدایت کنند. به سادگی کشور را انتخاب کرده و آدرس را وارد کنید