خانه » سعی کنید “توهم مفید‌بودن” نداشته باشید!

سعی کنید “توهم مفید‌بودن” نداشته باشید!

لطفا سعی کنید “توهم مفید‌بودن” نداشته باشید!

این داستان را شنیده‌اید که مردی هر روز، گوشه‌ی میدان شهر می‌رفت و لحظاتی کلاهش را از سرش بر می‌داشت و به شدت تکان می‌داد.

روزی پلیس علت این کار را از او جویا شد.

مرد گفت: با این کار زرافه‌ها را دور می‌کنم و کاری مفیدی برای جلوگیری از تصادف می‌کنم.

پلیس گفت: من در این جا زرافه‌ای نمی‌بینم!

مرد گفت: خوب، همین که تو و هیچ کسِ دیگر نمی‌بیند، نشان می‌دهد که من  دارم کارم را درست انجام می‌دهم!

این مثالی بود برای کسانی که در “توهم” مفید‌بودن قرار دارند و تازه نقد دیگران را حجتی بر صحت کارشان می‌دانند.

به اطراف خود نگاه کنید، از این افراد زیاد می‌بینید.

بسیاری از فرآیندهای سازمانی به ارث رسیده از گذشته با این فرض انجام می‌شوند که مفید هستند و ظاهرا هم نتایج نشان می‌دهد که چنین هستند.

و ما خوشحال می‌شویم که حتی آمار نیز نشان می‌دهد خوب عمل کرده‌ایم!

تکنیک های درمان و مقابله:
بی‌رحمانه در مورد روابط علت و معلولی بین متغیرها، بپرسید و از کسانی که سال هاست یک کار را انجام می‌دهند توضیح بخواهید که چرا بین کاری که انجام می‌دهند و نتایجی که می‌بینند رابطه‌ای وجود دارد؟

“هنر شفاف اندیشیدن  رولف دوبلی”

دکتر ضرب استجابی
مدرس دانشگاه، عضو سازمان نظام روانشناسی

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی