خانه » پریزاد؛ ملکه سنگدل ایران

پریزاد؛ ملکه سنگدل ایران

اردشیر اول (اردشیر دراز دست) به غیر از خشایار شا، که از زن عقدی او بود ۱۷ فرزند دیگر از زنان غیر عقدی داشت که یکی از آنها دختری بنام پروشات یا پریزاد بود. او زنی با قساوت قلب و سنگدل بود که در تزویر و حیله‌گری نظیر نداشت.

پریزاد دختر اردشیر اول هخامنشی؛ ابتدا برادر خود اخس را مجبور کرد تا سغدیان فرزند دیگر اردشیر را بکشد سپس با سعی و کوشش وسیاست بازی اخس را با نام داریوش دوم به سلطنت نشاند و خود زمام امور را در دست گرفت.

او با عشوه‌گری و خودنمایی در دل داریوش دوم جای باز کرد تا سرانجام داریوش خواهر خود یعنی پریزاد را به عقد ازدواج درآورد! پریزاد ملکه مطلق العنان ایران گردید. همچنین داریوش بر خلاف میل خود و بنابر میل پریزاد دستور داد برادر خود یعنی آرسن تسن را که یاغی شده بود در خاکستر گرم خفه کنند.

داریوش دوم اختیارات را علاوه بر پریزاد که هم همسرش و هم خواهرش بود به سه نفر از خواجه‌های حرمسرا نیز سپرد که یکی از آنها آرتکسارس بود که پس از چندی نقشه‌ای برای قتل داریوش کشید که پریزاد بوسیله جاسوسانش به قضیه پی برد ودستور داد تا او را به قتل برسانند.

داماد داریوش بنام تری‌تخم می‌خواست زنش یعنی دختر داریوش را کشته و با خواهر خود ازدواج کند که پریزاد با خبر شد و دستور داد تری‌تخم را در خاکستر گرم خفه کردند، مادر و برادر و دو خواهر او را زنده بگور کردند و رکسانا خواهر دیگرش را جلو چشم او ریزریز کردند.

داریوش دوم از پریزاد چهار پسر داشت: ارشک، کورش، استان و اگژانژ. که پریزاد کورش را از بقیه بیشتر دوست داشت وقتی داریوش به بیماری مبتلا شد پریزاد کورش را برای جایگزینی او به شاه معرفی کرد با این بهانه که ارشک فرزند داریوش نیست و پریزاد قبل از ازدواج با داریوش او را به دنیا آورده بود ولی داریوش قبول نکرد و این اولین ‌و آخرین باری بود که داریوش دوم بر خلاف نظر پریزاد عمل کرد.

داریوش دوم در ۴۰۴ قبل از میلاد مرد و ارشک با نام اردشیر دوم به تخت سلطنت نشست. در مراسم تاجگذاری اردشیر دوم فهمید که کورش قصد کشتن او را دارد پس او را دستگیر کرد وحکم اعدامش را صادر نمود ولی پریزاد با پا در میانی مانع از اجرای این دستور شد و کورش به لیدیه در آسیای صغیر فرستاده شد. کورش مرتباً با پریزاد مکاتبه می‌کرد و پریزاد او را به لشکرکشی و جنگ با برادر تشویق می‌نمود و اخبار دربار را برای او می‌فرستاد.

در لشکر کورش از همه اقوام ایرانی، یونانی و مصری حضور داشتند. کورش با این سپاه عظیم در کوناکسا با اردشیر درگیر شد ولی کورش کشته شد و اردشیر فاتح به همدان بازگشت. پریزاد تصمیم گرفت قاتلان پسرش در جنگ را شناسایی و یک به یک بکشد.

یکی را ۱۰ روز زجر دادند و شکنجه کردند پس زبانش را کندند و فلز گداخته در گوشش ریختند تا هلاک شد دیگری تا ۱۷ روز شکنجه دادند تا مرد. سومین قاتل بدلیل حمایت همسر اردشیر دوم در امان ماند ولی چون پریزاد بازی شطرنج را خوب می‌دانست و در آن استاد بود با ترفند اردشیر را راضی کرد که اگر در مسابقه با اردشیر پیروز شود اردشیر به خواسته پریزاد تن در دهد.

پریزاد اردشیر را مات کرد و بدون معطلی قاتل را بنام خواجه مسابات خواست و دستور داد پوست او را زنده زنده کندند و او را روی صلیب میخکوب کردند تا مرد. همچنین پریزاد همسر اردشیر ، ملکه ایران را با حیله مسموم کرد و کشت و اکنون پریزاد دوباره ملکه ایران شد.

اردشیر دختری داشت بنام آتوسا که اردشیر عاشقش شد و با رضایت پریزاد با او ازدواج کرد!

اردشیر در اواخر عمر داریوش فرزند ارشدش را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد ولی پس از مدتی بدلیل خیانت٬ بدستور اردشیر سر داریوش از بدنش جدا شد بعد از مرگ اردشیر بزرگان و سران دولت اخس را با نام اردشیر سوم در ۳۵۸ قبل از میلاد به پادشاهی انتخاب کردند. او که خونخوارترین پادشاه هخامنش بود بعد از سلطنت دست به کشتار تمام خاندان سلطنت زد و پریزاد هم در پیری در این خونریزی کشته شد.

از کتاب سرگذشت دوازده تن از زنان موثر در تاریخ ایران / نویسنده : محمد جواد بهروزی/تلخیص کننده : محمد هاشمی

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی