فال پیدا کردن معنای زندگی با اعداد

اگر به دنبال معانی تکرار اعداد هستید، تکرار اعداد رُِند در هنگام مشاهده به ساعت زیاد می بینید. درست اومدید، و اینجا جواب همه ی سوالات شما وجود داره… فقط با صبر و حوصله این پست رو تا انتها مطالعه کنید.

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که هنگامی که به ساعت، پلاک ماشین یا یک شماره تلفن نگاه می کنید، ارقام مشابهی را به تکرار ببینید؟ این امر تصادفی نیست، بلکه پیامی از ماورا است.

از زمان فیثاغورث (البته قبل از فیثاغورت، کابالیست ها) دریافته ایم که اعداد، ارتعاشات نیرومندی با خود دارند. آلات موسیقی و کامپیوتر ها بر اساس روابط ریاضی عمل می کنند. پیام های فرشتگان به فرم عدد نیز ، بسیار با ارزش هستند.

معنای ابتدایی پیام های اعداد که از طرف فرشتگان می بینید به شرح زیر است :

۰⃣🔻 : یک پیام عشق از طرف خالق است.

۱⃣🔻 : به افکارت توجه کن و به جای ترس هایت، فقط به خواسته هایت فکر کن، چرا که تو هر آن چه را که فکر می کنی، جذب خواهی کرد .

۲⃣🔻 : ایمانت را حفظ کن و امیدت را از دست نده.

۳⃣🔻 : اساتید مقرب با تو هستند و به تو کمک می کنند .

۴⃣🔻 : فرشتگان در این موقعیت با تو همکاری می کنند .

۵⃣🔻 : یک تغییر مثبت به سمت تو می آید .

۶⃣🔻 : تمام نگرانی ها و ترس هایت در مورد مادیات و دنیای فیزیکی را به خدا و فرشتگان واگذار ! افکارت را میان مادیات و معنویات متعادل کن !

۷⃣🔻 : تو در مسیر درست قرار داری، پس راهت را ادامه بده.

۸⃣🔻 : فراوانی به سمت تو می آید.

۹⃣🔻 : بدون تأخیر بر روی رسالت زندگی خود کار کن .

🔟🔻 : این خواست پرورگار است که در موقعیت کنونی مثبت اندیشی خود را حفظ نمایید تا همه چیز در بالاترین سطح خیر و نیکی برای شما تدبیر شود. از حضرت حق درخواست یاری نمایید تا خوش بین باقی بمانید، چراکه طرز فکر شما عاملی تاثیر گذار بر نتایج حاصله است.

نکته :

هنگامی که ترکیبی از اعداد را می بینید ، کافی است به آسانی معانی بالا را با هم جمع کنید. برای مثال اگر عدد ۴۲۸ را ببینید می تواند این معنی را داشته باشد : ٭ فرشتگان با تو هستند، پس ایمانت را حفظ کن ! همان گونه که فراوانی به سمت تو می آید.

 

 

 

 

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی