شرایط استفاده از لایحه جدید بازنشستگی زنان چگونه است؟

شرایط استفاده از لایحه جدید بازنشستگی برای زنان با ۲۵ سال سابقه چگونه است؟ و شرایط استفاده از این شرایط برای خانم ها چگونه است؟

🔴کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در لایحه خدمات کشوری دولت به تصویب رسید.

اما هنوز شرایط سنی این لایحه اعلام نشده  البته توجه داشته باشید که این لایحه برای اعضای صندوق بازنشستگی خدمات کشوری می باشد و ارتباطی به اعضای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ندارد.

✍️انواع شرایط بازنشستگی زنان دربیمه تامین جتماعی به شرح زیر می باشد
🔹 بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه
🔸 بازنشستگی با ۵۰ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه
🔹 بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه بیمه و ۴۲ سال سن برای مشمولین .

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی