خانه » تکالیف مشترک زن و شوهر در قانون

تکالیف مشترک زن و شوهر در قانون

۱) حسن معاشرت :
اولین تکلیف در رابطه بین زن وشوهر حسن معاشرت است که نقش بسیار مهمی را در زندگی ایفا می کند.نحوه گفتگوی زن و شوهر با هم و کلماتی که در مکالمه بین آنها به کار می رود، می تواند در عمق روح و روان آن ها تأثیر گذارباشد. مثلاً اگر زنی که یک بار شوهرش دیر به منزل برگشته ، به او بگویدکه ” چرا دیر آمدی” ؟ و این حالت تحکم و حاکمیت داشته باشد ، اثر منفی در روح و روان مرد می گذارد . اما اگر با لحنی حاکی از دلواپسی بپرسدکه چطور شد دیر آمدی؟ حکایت از دلسوزی زن می کند .

در زندگی هیچ چیزی جزئی و غیر مهم نیست . باید متوجه جزئیات مهم در زندگی باشیم. کشتی های بزرگی به این دلیل غرق شدند که خدمه آنها متوجه سوراخ های کوچک کشتی نبودند. بهداشت کلمات مهمترین مطلب در بهداشت روانی است. نظریه مذاکره در حسن معاشرت بسیار مؤثر است. نظریه مذاکره که بسیار کم هزینه است در تمامی دنیا و در تمامی زمینه ها پذیرفته شده است.مذاکره در زندگی نقش بسیار مهمی دارد. صبر در ایجاد حسن معاشرت خیلی مهم است. یکی از اندیشمندان می گوید:” کسانی که در زندگی دارای صبر نیستند بدبخت هستند.صبر و حوصله آخرین کلیدی است که در مشکلات را خواهد گشود.”

۲ ) معاضدت ( ریاست شوهر بر خانواده ):
طبق قانون زن و شوهر مکلفند که در تشدید مبانی خانوادگی با هم معاضدت داشته باشند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از وظایف شوهر است.

۳ ) وفاداری :
هر تشکیلاتی برای بقای خود نیازمند حداقل وفاداری و صمیمیت است. ترک زوج یازوجه از منزل به منزله فراموشی تعهداتی است که در آغاز ازدواج به یکدیگر سپرده اند. زوجین باید قابلیت پاسخ گویی به مسؤولیت و مشکلات طرف مقابل را داشته باشند.

مهم ترین وظیفه زن در زندگی، ایجاد آرامش است. خداوند در دو جا از آرامش سخن گفته است: الف ) یاد خدا موجب آرامش دل هاست. ب) زنان را خلق کردم تا شما مردان در کنار آنها آرامش بگیرید.

نظر دهید

بیشترین نظرات دریافتی