تکانی به این نسل هتل نشین دهیم

سی سال پیش، دخترهای خانه صبح ها زود بیدار...

عشق هم شبیه همین اتفاق هاست

تا به حال کسی جلوی پایتان ترقه انداخته نیم...

ما زنهای بد و غرغرو

ما زنها بد، مادی گرا، ما پیچیده و غیر قابل...

دسته‌بندی -دلنوشته

خانه » ادبیات » دلنوشته

بیشترین نظرات دریافتی