صفحه اصلی / آموزش / آموزش زبان

آموزش زبان

25 660x330 - دانلود مجموعه Effortless English Success Business Lessons

دانلود مجموعه Effortless English Success Business Lessons

دانلود مجموعه Effortless English Success Business Lessons روش های بسیار زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. شما میتوانید از مجموعه های صوتی در گوشی و ماشین خود استفاده کنید یا به کلاس بروید یا حتی با استفاده از فیلم های مختلف زبان خود را تقویت کنید. اما مطمئنا بهترین …

مشاهده بیشتر »
23 660x330 - دانلود مجموعه Effortless English Power English Now

دانلود مجموعه Effortless English Power English Now

دانلود مجموعه Effortless English Power English Now روش های بسیار زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. شما میتوانید از مجموعه های صوتی در گوشی و ماشین خود استفاده کنید یا به کلاس بروید یا حتی با استفاده از فیلم های مختلف زبان خود را تقویت کنید. اما مطمئنا بهترین …

مشاهده بیشتر »
26 660x330 - دانلود مجموعه Effortless English New Method Learning English

دانلود مجموعه Effortless English New Method Learning English

دانلود مجموعه Effortless English New Method Learning English روش های بسیار زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. شما میتوانید از مجموعه های صوتی در گوشی و ماشین خود استفاده کنید یا به کلاس بروید یا حتی با استفاده از فیلم های مختلف زبان خود را تقویت کنید. اما مطمئنا …

مشاهده بیشتر »
29 660x330 - دانلود آموزش زبان انگلیسی  Study English IELTS Preparations Series 1

دانلود آموزش زبان انگلیسی Study English IELTS Preparations Series 1

دو مدرک معتبر در دنیا در زمینه زبان انگلیسی وجود دارد. آیلتس و تافل دو مدرک معتبر جهان هستند. آیلتس مدرک مخصوص زبان بریتانیایی و تافل زبان انگلیسی آمریکایی است. برای این که بتوانید در این امتحانات قبول شوید باید به خوبی روی زبان انگلیسی تسلط داشته باشید. روش های …

مشاهده بیشتر »
1 2 660x330 - دانلود مجموعه Effortless English Learn The 7 Rules For Excellent English

دانلود مجموعه Effortless English Learn The 7 Rules For Excellent English

دانلود مجموعه Effortless English Learn The 7 Rules For Excellent English روش های بسیار زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. شما میتوانید از مجموعه های صوتی در گوشی و ماشین خود استفاده کنید یا به کلاس بروید یا حتی با استفاده از فیلم های مختلف زبان خود را تقویت …

مشاهده بیشتر »
Untitled 1 5 660x330 - دانلود مجموعه Effortless English Flow English

دانلود مجموعه Effortless English Flow English

دانلود مجموعه Effortless English Flow English روش های بسیار زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. شما میتوانید از مجموعه های صوتی در گوشی و ماشین خود استفاده کنید یا به کلاس بروید یا حتی با استفاده از فیلم های مختلف زبان خود را تقویت کنید. اما مطمئنا بهترین روش …

مشاهده بیشتر »
27 660x330 - دانلود آموزش زبان انگلیسی  Study English IELTS Preparations Series 3

دانلود آموزش زبان انگلیسی Study English IELTS Preparations Series 3

دو مدرک معتبر در دنیا در زمینه زبان انگلیسی وجود دارد. آیلتس و تافل دو مدرک معتبر جهان هستند. آیلتس مدرک مخصوص زبان بریتانیایی و تافل زبان انگلیسی آمریکایی است. برای این که بتوانید در این امتحانات قبول شوید باید به خوبی روی زبان انگلیسی تسلط داشته باشید. روش های …

مشاهده بیشتر »
28 660x330 - دانلود آموزش زبان انگلیسی  Study English IELTS Preparations Series 2

دانلود آموزش زبان انگلیسی Study English IELTS Preparations Series 2

دو مدرک معتبر در دنیا در زمینه زبان انگلیسی وجود دارد. آیلتس و تافل دو مدرک معتبر جهان هستند. آیلتس مدرک مخصوص زبان بریتانیایی و تافل زبان انگلیسی آمریکایی است. برای این که بتوانید در این امتحانات قبول شوید باید به خوبی روی زبان انگلیسی تسلط داشته باشید. روش های …

مشاهده بیشتر »
Untitled 1 660x330 - دانلود مجموعه English way volume 10

دانلود مجموعه English way volume 10

مجموعه آموزشی English Way به شما اجازه می دهد تا به شیوه ای لذت بخش و کاربردی زبان انگلیسی را فراگیرید. این مجموعه شامل ۲۴ دی وی دی آموزش زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته است که از اولین درس شما را به شیوه ای تدریجی و پویا در …

مشاهده بیشتر »
30 660x330 - دانلود مجموعه English way volume 9

دانلود مجموعه English way volume 9

مجموعه آموزشی English Way به شما اجازه می دهد تا به شیوه ای لذت بخش و کاربردی زبان انگلیسی را فراگیرید. این مجموعه شامل ۲۴ دی وی دی آموزش زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته است که از اولین درس شما را به شیوه ای تدریجی و پویا در …

مشاهده بیشتر »