آرشیوهای دسته بندی مرداد 95

برندگان استان یزد – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,مرداد 95,یزد

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۲۱۱) ۱- علی
جزئیات

برندگان استان مرکزی – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,مرداد 95,مرکزی

برنده جایزه ویژه نقدی ۵ میلیون ریالی – مسابقه حدس اعداد زهرا (پرستش) احمدی — اراک برنده
جزئیات

برندگان استان مازندران – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,مازندران,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان کرمانشاه – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,کرمانشاه,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۳۶) ۱-
جزئیات

برندگان استان کردستان – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,کردستان,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۲۹) ۱-
جزئیات

برندگان استان قم – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,قم,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۰) ۱-
جزئیات

برندگان استان قزوین – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,قزوین,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان فارس – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,فارس,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۳۶۰) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,سمنان,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- زهرا
جزئیات

برندگان استان زنجان – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,زنجان,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۳۸۸) ۱-
جزئیات