آرشیوهای دسته بندی مرداد 97

برندگان استان یزد – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,مرداد 97,مهمترین عناوین,یزد

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۲۱۱) ۱- محمدرضا
جزئیات

برندگان استان مازندران – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,مازندران,مرداد 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان گلستان – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,گلستان,مرداد 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۷۰) ۱-
جزئیات

برندگان استان کردستان – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,کردستان,مرداد 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۲۹) ۱-
جزئیات

برندگان استان قم – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,قم,مرداد 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۰) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,سمنان,مرداد 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸ ) ۱-
جزئیات

برندگان استان زنجان – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,زنجان,مرداد 97

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۳۸۸ )
جزئیات