آرشیوهای دسته بندی خرداد 96

برندگان جشنواره امتیازی همخونه – ۳۰ خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,مهمترین عناوین,همراه اول

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا سامانه های همخونه – (همراه اول )   ۱- حشمت اسکندری
جزئیات

برندگان جشنواره امتیازی همخونه – ۲۴ خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,مهمترین عناوین,همراه اول

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا سامانه های همخونه – (همراه اول )   ۱- سمانه اتفاق
جزئیات

برندگان جشنواره امتیازی همخونه – ۱۸ خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,مهمترین عناوین,همراه اول

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا سامانه های همخونه – (همراه اول )   ۱- معصومه کارگر
جزئیات

برندگان جشنواره امتیازی همخونه – ۱۲ خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,مهمترین عناوین,همراه اول

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا سامانه های همخونه – (همراه اول ) ۱- زهرا پوریا —
جزئیات

برندگان جشنواره امتیازی همخونه – ۶ خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,مهمترین عناوین,همراه اول

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا سامانه های همخونه – (همراه اول ) ۱- مجید زندیه —
جزئیات

برندگان استان زنجان – خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,زنجان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۳۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان– خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,سمنان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جایزه نقدی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱- مرتضی کرکه
جزئیات

برندگان استان قم – خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,قم,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جایزه نقدی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی سامانه های همخونه – (گروه ۸۰) ۱- فاطمه شادیان
جزئیات

برندگان استان کردستان– خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,کردستان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جایزه نقدی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی مسابقات تلفنی عیدانه سامانه های همخونه – (گروه ۲۹)
جزئیات

برندگان استان کرمانشاه – خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,کرمانشاه,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۳۶) ۱- علی شفیعی
جزئیات

برندگان استان گلستان – خردادماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,گلستان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۷۰) ۱- فاطمه رضایی
جزئیات

برندگان استان یزد – خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,مهمترین عناوین,یزد

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۲۱۱) ۱- نازنین زهرا
جزئیات