آرشیوهای دسته بندی مرکزی

برندگان استان مرکزی – آذر ماه ۹۵
آذر 95,اسامی برندگان,مرکزی

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان مرکزی – مهر ماه ۹۵
اسامی برندگان,مرکزی,مهر 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان مرکزی – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,مرداد 95,مرکزی

برنده جایزه ویژه نقدی ۵ میلیون ریالی – مسابقه حدس اعداد زهرا (پرستش) احمدی — اراک برنده
جزئیات

برندگان استان مرکزی – خرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,خرداد 95,مرکزی

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات