آرشیوهای دسته بندی قزوین

برندگان استان قزوین – بهمن ماه ۹۵
اسامی برندگان,بهمن ماه 95,قزوین

    اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه
جزئیات

برندگان استان قزوین – آذر ماه ۹۵
آذر ماه 95,اسامی برندگان,قزوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان قزوین – مهر ماه ۹۵
اسامی برندگان,قزوین,مهر ماه 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان قزوین – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,قزوین,مرداد ماه 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان قزوین – خرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,خرداد ماه 95,قزوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا (بهار آزادی) در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه
جزئیات