آرشیوهای دسته بندی سمنان

برندگان استان سمنان – مهر ماه ۹۶
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,سمنان,مهر ماه 96,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان– مرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,سمنان,مرداد 96,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱- سید محسن
جزئیات

برندگان استان سمنان– خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,سمنان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جایزه نقدی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱- مرتضی کرکه
جزئیات

برندگان استان سمنان – بهمن ماه ۹۵
اسامی برندگان,بهمن ماه 95,سمنان

    اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸)
جزئیات

برندگان استان سمنان – آذر ماه ۹۵
آذر ماه 95,اسامی برندگان,تازه ها,سمنان

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- تاج
جزئیات

برندگان استان سمنان – مهر ماه ۹۵
اسامی برندگان,سمنان,مهر ماه 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- محمد
جزئیات

برندگان استان سمنان – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,سمنان,مرداد ماه 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- زهرا
جزئیات

برندگان استان سمنان – خرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,خرداد ماه 95,سمنان

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- سهیلا
جزئیات