آرشیوهای دسته بندی سمنان

برندگان استان سمنان – مرداد ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,سمنان,مرداد 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸ ) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان – خرداد ماه ۹۷
اخبار سامانه,اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,خرداد 97,دوره قرعه کشی,سمنان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان – فروردین ماه ۹۷
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,سمنان,فروردین 97,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز نقدی طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸ )
جزئیات

برندگان استان سمنان – بهمن ماه ۹۶
اسامی برندگان,استان ها,بهمن 96,تازه ها,سمنان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸ )
جزئیات

برندگان استان سمنان – آذر ماه ۹۶
آذر 96,اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,سمنان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸ )
جزئیات

برندگان استان سمنان – مهر ماه ۹۶
اسامی برندگان,استان ها,تازه ها,دوره قرعه کشی,سمنان,مهر 96,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا طرح بسته های تخفیفی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱-
جزئیات

برندگان استان سمنان– مرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,سمنان,مرداد 96,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا مسابقات تلفنی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱- سید محسن
جزئیات

برندگان استان سمنان– خرداد ماه ۹۶
اسامی برندگان,تازه ها,خرداد 96,سمنان,مهمترین عناوین

اسامی برندگان قرعه کشی جایزه نقدی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی سامانه های همخونه – (گروه ۸۸) ۱- مرتضی کرکه
جزئیات

برندگان استان سمنان – بهمن ماه ۹۵
اسامی برندگان,بهمن 95,سمنان

    اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸)
جزئیات

برندگان استان سمنان – آذر ماه ۹۵
آذر 95,اسامی برندگان,تازه ها,سمنان

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- تاج
جزئیات

برندگان استان سمنان – مهر ماه ۹۵
اسامی برندگان,سمنان,مهر 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- محمد
جزئیات

برندگان استان سمنان – مرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,سمنان,مرداد 95

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- زهرا
جزئیات

برندگان استان سمنان – خرداد ماه ۹۵
اسامی برندگان,خرداد 95,سمنان

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طلا در طرح تک تماسی سامانه های تلفنی همخونه (گروه ۸۸) ۱- سهیلا
جزئیات