طرح های تشویقی و جوایز

با هدف تسهیل خدمت رسانی به علاقمندان و به پاس اعتماد و استقبال مخاطبان سامانه های تلفنی همخونه، بسته های تخفیفی جذاب و متنوعی برای مشترکین محترم پیش بینی گردیده است که مخاطبان با خرید هر بسته، ضمن برخورداری از امکان تماس های نامحدود و یا پرتعداد با تمامی سامانه های ارائه شده و لذت بردن از محتوای جذاب و منحصر به فرد سامانه ها، در قرعه کشی جوایز ارزنده ی همخونه نیز شرکت داده خواهند شد.

بســـته گنجـــــینه (رویایـــــی)، یکی از بسته های تخفیفـــی سامانه های تلفــنی همخونه است که مخاطبان با خرید این بسته می توانند در طول یک دوره، بصورت نامحــدود با مجموعه سامانه های تلفنی همخونه تماس حاصل نموده و ضمنا در قرعه کشی سالانه جایزه ویژه خـــــــودرو ســــــواری نیز شرکت نمایند. هزینه خرید این بسته برای یک دوره، مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

بســـته طلایــــی، یکی از بسته های تخفیفـــی سامانه های تلفــنی همخونه است که مخاطبان با خرید این بسته می توانند در طول یک دوره، به تعداد ۱۰۰ تمــاس نسبت به ارتباط با مجموعه سامانه های تلفنی همخونه اقدام نموده و ضمنا در قرعه کشی سالانه جایزه ویژه تور گردشگری کشور مـالـزی نیز شرکت نمایند. هزینه خرید این بسته برای یک دوره، مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد.

 

بســـته نقــــره ای، یکی از بسته های تخفیفـــی سامانه های تلفــنی همخونه است که مخاطبان با خرید این بسته می توانند در طول یک دوره، به تعداد ۶۰ تمــاس نسبت به ارتباط با مجموعه سامانه های تلفنی همخونه اقدام نموده و ضمنا در قرعه کشی سالانه جایزه ویژه سینمــــای خانگــــی نیز شرکت نمایند. هزینه خرید این بسته برای یک دوره، مبلغ ۱۲,۰۰۰ تومان می باشد.

 

بســـته برنـــزی، یکی از بسته های تخفیفـــی سامانه های تلفــنی همخونه است که مخاطبان با خرید این بسته می توانند در طول یک دوره، به تعداد ۳۰ تمــاس نسبت به ارتباط با مجموعه سامانه های تلفنی همخونه اقدام نموده و ضمنا در قرعه کشی سالانه جایزه ویژه تبلـــت ۱۰ اینـــچ نیز شرکت نمایند. هزینه خرید این بسته برای یک دوره، مبلغ ۹,۰۰۰ تومان می باشد.