چیستان کودکانه

چیستان، شعر یا نثر یا کلامی است که در آن، با بیان نشانه ها، ویژگی ها و مشخصات چیزی معین یا توصیف آن چیز (بی آنکه از آن نامی برده شود) آن را از شخص مقابل مورد پرسش قرار می دهند و منظور از آن در واقع نوعی هوش آزمایی یا مسابقه است.
سامانه چیستان کودکانه با هدف ایجاد سرگرمی، پرورش ذهن و بالا بردن تمرکز در کودکان طراحی و اجرا گردیده است. چیستان هایی که در این سامانه از کودک دلبندتان پرسیده می شود، معماهای ساده ای هستند که برای تقویت هوش آنها مفید می باشند. پس از تماس با این سامانه، از ۱ تا ۳۰، عددی را شماره گیری کرده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۷۵


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۱۲


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۱۴آذربایجان غربی۴۴۴۵۲
اردبیل۳۱۱۲۴خراسان رضوی۶۴۱۶
زنجان۳۸۸۲۶سمنان۸۸۲۴
فارس۳۶۰۵۳قزوین۸۸۴۴
قم۸۰۱۶کردستان۲۹۴۵
کرمانشاه۳۶۱۴گلستان۷۰۲۴
لرستان۸۸۱۴مازندران۸۸۲۴
مرکزی۸۸۱۴یزد۲۱۱۲۹