مسابقه اطلاعات عمومی

مسـابقه اطلاعات عمومی، یکی از رایج ترین مسـابقاتی است که در همه کشـورهای جهان برگزار می شـود و شـرط پـیروزی در آن، داشـتن اطـلاعات عمومی قوی جهت پاسـخگویی به سـؤالات است. در این سامانه، یکی از جذاب ترین مسابقات اطلاعات عمومی را برایتان طراحی و اجرا کرده ایم تا شما مشترکین گرامی بتوانید میزان اطلاعات خود را محک بزنید، هیجان را تجربه کنید و از همه مهمتر، در قرعه کشی ده ها سکه طلا شرکت نمایید.

این مسابقه ۵ مرحله دارد:
در مرحله اول، ۱۰ سؤال از شما پرسیده می شود که برای پاسخگویی به هر سؤال ۳ ثانیه فرصت دارید. دقت کنید که با اولین اشتباه، از مسابقه خارج می شوید.
در مرحله دوم، ۷ سؤال از شما پرسیده می شود و مانند مرحله اول، برای پاسخگویی به هر سؤال ۳ ثانیه فرصت دارید. در این مرحله نیز با اولین اشتباه، از مسابقه خارج می شوید.
در مرحله سوم، ۷ سؤال از شما پرسیده می شود که برای پاسخگویی به هر سؤال ۴ ثانیه فرصت دارید. در این مرحله، یک فرصت اشتباه دارید و با دومین پاسخ غلط، از مسابقه خارج می شوید.
در مرحله چهارم، ۵ سؤال از شما پرسیده می شود و برای پاسخگویی به هر کدام ۴ ثانیه فرصت دارید. در این مرحله نیز مانند مرحله قبل، یک فرصت اشتباه دارید و با دومین پاسخ غلط، از مسابقه خارج می شوید.
در مرحله پایانی، ۵ سؤال از شما پرسیده می شود و برای پاسخگویی به هر کدام ۴ ثانیه فرصت دارید. این بار، دو فرصت اشتباه دارید و با سومین اشتباه، از مسابقه خارج می شوید. و اگر این مرحله را هم با موفقیت پشت سر بگذارید، در قرعه کشی بزرگ سکه های طلا، شرکت داده خواهید شد.

 

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۷۴


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۲۸


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۸۶کردستان۲۹۸۸
سمنان۸۸۰۸کرمانشاه۳۶۲۲
فارس۳۶۰۱۶مازندران۳۶۲۲
قزوین۸۸۶۶یزد۲۱۱۶۰
قم۸۰۴۴