نواهای محلی

موسیقی محلی، دربرگیرنده قطعات، آهنگ ها، آوازها و ترانه هایی است که مربوط به مردم یک منطقه و محل خاص می باشد و بیشتر در مناطق دور از شهر، مثل روستاها و حتی توسط کوچ نشینان اجرا می گردد. مانند موسیقی لری، گیلکی، کردی و یا موسیقی جنوبی که در آنها، از یکی دو ساز محدود استفاده شده و معمولا با تک خوانی یا گروه خوانی روستاییان همراه می شود.
موسیقی محلی، به ندرت از جایی پخش یا شنیده می شود. لذا ما بر آن شدیم تا با ایجاد این سامانه، موقعیتی فراهم آوریم تا موسیقی های محلی نواحی مختلف ایران در دسترس همگان قرار گیرد و شما بتوانید هر زمان که دوست داشتید به آنها گوش دهید و لذت ببرید. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

 

کلید ۱: موسیقی محلی شیرازی
کلید ۲: موسیقی محلی جنوبی
کلید ۳: موسیقی محلی گیلکی
کلید ۴: موسیقی محلی ترکی
کلید ۵: موسیقی محلی کردی
کلید ۶: موسیقی محلی لری
کلید ۷: موسیقی محلی بختیاری
کلید ۸: موسیقی محلی ترکمنی
کلید ۹: موسیقی محلی بلوچی
کلید ۱۰: موسیقی محلی خراسانی
کلید ۱۱: موسیقی محلی خوزستانی
کلید ۱۲ : موسیقی محلی کرمانی
کلید ۱۳ : موسیقی محلی یزدی
کلید ۱۴ : موسیقی محلی زنجانی
کلید ۱۵ : موسیقی محلی ایلامی
کلید ۱۶ : موسیقی محلی سیستانی
کلید ۱۷ : موسیقی محلی قزوینی
کلید ۱۸ : موسیقی محلی همدانی
کلید ۱۹ : موسیقی محلی سمنانی

 

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۹۴


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۲۱


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۵۸آذربایجان غربی۴۴۴۸۰
اردبیل۳۱۱۶۰خراسان رضوی۶۴۴۵
سمنان۸۸۷۰فارس۳۶۰۹۲
قزوین۸۸۱۲قم۸۰۲۸
کردستان۲۹۳۱کرمانشاه۳۶۷۶
گلستان۷۰۶۳لرستان۸۸۴۷
مازندران۸۸۱۸مرکزی۸۸۴۷
یزد۲۱۱۷۱