قصه جوانه ها

 

یـکی بـود یـکـی نـبـودغیر از خدا هیچ کس نبود

بدون شک این عبارت، ما را تا کودکی های دور می برد و به یاد قصه هایی می اندازد که از طریق پدربزرگ ها و مادربزرگ ها که راویان اصلی آن بوده اند، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته‌ اند. تاریخچه قصه بسیار قدیمی و کهن است به طوری که قدمت آن به هزاران سال قبل برمی گردد. کارشناسان ادبی بر این باورند که قصه ها، تنها جنبه سرگرمی دارند، اما با این وجود، ما از همین قصه های ساده و سرگرم کننده، شیرین ترین درس های زندگی را از همان اوان کودکی آموخته ایم؛ درس هایی چون انسان دوستی، گذشت، فداکاری، شجاعت و برادری…
در سامانه قصه جوانه ها، قصد داریم شما را به دنیای دیگری ببریم، به دنیای شیرین قصه ها و داستانها ! پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: شنیدن قصه ها و حکایات از فهرست
کلید ۲: شنیدن قصه ها و حکایات به انتخاب راوی

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۸


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۲۴


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۲۴اردبیل۳۱۱۷۱
خراسان رضوی۶۴۲۴سمنان۸۸۲۸
فارس۳۶۰۲۳قزوین۸۸۴۸
قم۸۰۲۳کردستان۲۹۱۰
کرمانشاه۳۶۱۸مازندران۸۸۷۴
یزد۲۱۱۵۰