تقویم تاریخ

در تقویم تاریخ، شما می توانید از وقایع مهم و معتبری که در طول تاریخ بشریت در جهان اتفاق افتاده است آگاه شوید. این وقایع شامل همه رخدادهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هنری و علمی می باشد و تقویم های خورشیدی، قمری و میلادی را در برمی گیرد. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: شنیدن رویدادهای مربوط به روز جاری
کلید ۲: شنیدن رویدادهای مربوط به روزی خاص در سال جاری

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۵۷

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۸۱آذربایجان غربی۴۴۴۹۱
اردبیل۳۱۱۷۹خراسان رضوی۶۴۸۶
زنجان۳۸۸۵۹سمنان۸۸۱۵
قزوین۸۸۱۳قم۸۰۷۱
کردستان۲۹۳۲کرمانشاه۳۶۵۱
گلستان۷۰۵۹لرستان۸۸۵۹
مازندران۸۸۱۵مرکزی۸۸۵۹
یزد۲۱۱۴۹