تقویم تاریخ

در تقویم تاریخ، شما می توانید از وقایع مهم و معتبری که در طول تاریخ بشریت در جهان اتفاق افتاده است آگاه شوید. این وقایع شامل همه رخدادهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هنری و علمی می باشد و تقویم های خورشیدی، قمری و میلادی را در برمی گیرد. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: شنیدن رویدادهای مربوط به روز جاری
کلید ۲: شنیدن رویدادهای مربوط به روزی خاص در سال جاری

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۵۷

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۸۱ آذربایجان غربی ۴۴۴۹۱
اردبیل ۳۱۱۷۹ خراسان رضوی ۶۴۸۶
زنجان ۳۸۸۵۹ سمنان ۸۸۱۵
قزوین ۸۸۱۳ قم ۸۰۷۱
کردستان ۲۹۳۲ کرمانشاه ۳۶۵۱
گلستان ۷۰۵۹ لرستان ۸۸۵۹
مازندران ۸۸۱۵ مرکزی ۸۸۵۹
یزد ۲۱۱۴۹