ختم قرآن

بیشتر کسانی که با قرائت قرآن کریم آشنا هستند، روزانه قسمتی از قرآن کریم را می خوانند و یا حداقل چند بار در هفته مدتی از وقت خود را به تلاوت قرآن کریم اختصاص می دهند و معمولا هنگام خواندن، سوره های مختلفی از قرآن کریم را تلاوت می کنند. پیشنهاد ما به عزیزان دوستدار تلاوت قرآن کریم این است که هنگام تلاوت، از ابتدای قرآن کریم شروع کرده و سوره‎ ها را به ترتیب بخوانند تا موفق به ختم قرآن کریم شوند. در این صورت به دو پاداش اخروی دست می یابند، پاداشی برای قرائت قرآن کریم و پاداشی دیگر برای ختم آن.
پس از تماس با سامانه ختم قرآن کریم، جهت شنیدن آیات قرآنی، عدد مربوط به جزء را، از ۱ تا ۳۰ وارد کرده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۱۹

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۹۵اردبیل۳۱۱۰۹
زنجان۳۸۸۹۱سمنان۸۸۰۴
فارس۳۶۰۹۳قزوین۸۸۰۷
قم۸۰۰۹کردستان۲۹۹۳
کرمانشاه۳۶۸۶گلستان۷۰۹۲
لرستان۸۸۰۹مازندران۸۸۱۲
مرکزی۸۸۰۹یزد۲۱۱۰۵