خاطرات دفاع مقدس

هشت سال دفاع مقدس، حدیث ماندگار پایداری، دلاوری و فداکاری ملتی است که در راه دفاع از مکتب، انقلاب و میهن اسلامی خویش، قله های بلند رشادت و شهادت را درنوردید و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. تحمیل جنگ هشت ساله به ایران، موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشت که برای آزاد زیستن، بهای بسیار پرداخته بودند و در این عرصه، با ایمانشان چنان به مبارزات خود، بعد معنوی بخشیدند که از دل مرارت های بی شمار جنگ، ارزش هایی چون شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر و ایثار تبلور یافت.

سامانه خاطرات دفاع مقدس، جهت شنیدن خاطراتی از شهدای گرامی و ضبط خاطرات رزمندگان، طراحی و اجرا گردیده است. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.
کلید ۱: پخش خاطرات شهدا و رزمنگان نام آشنا
کلید ۲: ضبط خاطرات خود از دوران دفاع مقدس
کلید ۳: شنیدن خاطرات ضبط شده خود
کلید ۴: شنیدن خاطرات دیگر رزمندگان استان خود

شماره این سامانه در استان ها

آذربایجان شرقی ۵۶۰۹ آذربایجان غربی ۴۴۴۰۷
اردبیل ۳۱۱۰۷ خراسان رضوی ۶۴۸۱
سمنان ۸۸۰۷ قزوین ۸۸۰۲
قم ۸۰۹۶ کردستان ۲۹۸۲
کرمانشاه ۳۶۰۹ گلستان ۷۰۹۶
مازندران ۸۸۰۵ مرکزی ۸۸۶۱
یزد ۲۱۱۵۸