استخاره با قرآن

در بسیاری از موارد، انسان براى انجام کارهای مهم سرگردان مى شود و تفکر درباره جوانب آن، از او رفع تحیر نمى کند. استخاره، نه تنها انسان را از حال تحیر و سرگردانى نجات مى بخشد، بلکه واقعا راهنما و راهگشا به سوى خیرات است و این حقیقتى است که در روایات اسلامى وجود دارد.
امام صادق (ع) می فرماید: عقل، حجت بین خدا و خلق است. یعنی خدا بر اساس عقل از آنها تکلیف می خواهد. هنگام تصمیم گیری، ابتدا از این موهبت الهی یاری بجویید و با بزرگان مشورت نمایید. در نهایت اگر هنوز تردید داشتید، از استخاره با قرآن کریم کمک بخواهید.
پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: انجام استخاره گویا با قرآن کریم
کلید ۲: انجام استخاره زنده (آنلاین)
کلید ۳: شنیدن مفهوم و آداب استخاره

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۹۹

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۸۸ آذربایجان غربی ۴۴۴۷۷
اردبیل ۳۱۱۶۶ خراسان رضوی ۶۴۴۴
زنجان ۳۸۸۹۰ سمنان ۸۸۶۶
فارس ۳۶۰۳۷ قزوین ۸۸۷۸
قم ۸۰۰۸ کردستان ۲۹۹۲
کرمانشاه ۳۶۱۱ گلستان ۷۰۴۰
لرستان ۸۸۱۱ مازندران ۸۸۲۲
مرکزی ۸۸۱۱ یزد ۲۱۱۹۹