تلفن استخاره با قرآن (شماره استخاره تلفنی)

شماره استخاره تلفنی

در بسیاری از موارد، انسان براى انجام کارهای مهم سرگردان مى شود و تفکر درباره جوانب آن، از او رفع تحیر نمى کند. استخاره، نه تنها انسان را از حال تحیر و سرگردانى نجات مى بخشد، بلکه واقعا راهنما و راهگشا به سوى خیرات است و این حقیقتى است که در روایات اسلامى وجود دارد.
امام صادق (ع) می فرماید: عقل، حجت بین خدا و خلق است. یعنی خدا بر اساس عقل از آنها تکلیف می خواهد. هنگام تصمیم گیری، ابتدا از این موهبت الهی یاری بجویید و با بزرگان مشورت نمایید. در نهایت اگر هنوز تردید داشتید، از استخاره با قرآن کریم کمک بخواهید.
پس از تماس با شماره استخاره تلفنی این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

روش استفاده از شماره تلفن استخاره تلفنی گویا

کلید ۱: انجام استخاره گویا با قرآن کریم
کلید ۲: انجام استخاره زنده (آنلاین)
کلید ۳: شنیدن مفهوم و آداب استخاره

 

شماره استخاره تلفنی | شماره تلفن استخاره تلفنی گویا

شماره استخاره تلفنی

 

تماس با شماره استخاره تلفنی از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۹۹

 

شماره سامانه استخاره تلفنی گویا در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۸۸آذربایجان غربی۴۴۴۷۷
اردبیل۳۱۱۶۶خراسان رضوی۶۴۴۴
زنجان۳۸۸۹۰سمنان۸۸۶۶
فارس۳۶۰۳۷قزوین۸۸۷۸
قم۸۰۰۸کردستان۲۹۹۲
کرمانشاه۳۶۱۱گلستان۷۰۴۰
لرستان۸۸۱۱مازندران۸۸۲۲
مرکزی۸۸۱۱یزد۲۱۱۹۹