کلوپ خنده

خنده تنها شادی با خود به همراه نمی آورد، بلکه سلامتی هم جزوی از ارمغان های آن است. خنده دشمن استرس و نگرانی است و طبق مطالعات متعدد انجام شده، یک خنده شدید و طولانی حتی می تواند موجب کاهش درد و تقویت سیستم ایمنی بدن شود. اما چگونه خودمان را وادار به خندیدن کنیم؟ در این سامانه صرفا می خواهیم بخندیم و برای لحظاتی هم که شده فقط به چیزهای خوب فکر کنیم. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: صدای خنده ها
کلید ۲: ضبط صدای خنده خود و شرکت در بخش انتخاب برترین خنده
کلید ۳: شنیدن خنده ضبط شده خود
کلید ۴: شنیدن خنده های برتر دوره جاری

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۵۹


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۱۵


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۴۷اردبیل۳۱۱۳۴
خراسان رضوی۶۴۵۴سمنان۸۸۶۰
فارس۳۶۰۲۸قزوین۸۸۲۶
قم۸۰۳۰کردستان۲۹۷۹
کرمانشاه۳۶۴۶گلستان۷۰۶۵
لرستان۸۸۷۵مازندران۸۸۷۰
مرکزی۸۸۷۵یزد۲۱۱۷۰