کاریکلماتور

کاریکلماتور نوعی از شوخ طبعی است که از آن به عنوان یک نوع جدید ادبی یاد می شود و در واقع کاریکاتوری است که با کلمات نوشته می‌شود. کاریکلماتور گاهی شاعرانه می شود و بعضی اوقات دارای روایتی داستانی است. ویژگی بارز آن، کوتاهی و وارونه دیدن است و در آن از صنایع ادبی که بیشتر ساخت معنایی دارند استفاده می شود.
در این سامانه، مجموعه ای ای از کاریکلماتورهای جذاب و زیبا برایتان در نظر گرفته شده است که برای شنیدن آنها لازم است از ۱ تا ۵۰ عددی را وارد کرده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۶

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۱۶ آذربایجان غربی ۴۴۴۸۵
اردبیل ۳۱۱۳۵ خراسان رضوی ۶۴۶۸
زنجان ۳۸۸۲۳ سمنان ۸۸۸۲
قزوین ۸۸۸۵ قم ۸۰۸۶
کردستان ۲۹۴۳ کرمانشاه ۳۶۲۱
گلستان ۷۰۳۵ لرستان ۸۸۲۷
مازندران ۸۸۲۵ مرکزی ۸۸۳۴
یزد ۲۱۱۲۶