کاریکلماتور

کاریکلماتور نوعی از شوخ طبعی است که از آن به عنوان یک نوع جدید ادبی یاد می شود و در واقع کاریکاتوری است که با کلمات نوشته می‌شود. کاریکلماتور گاهی شاعرانه می شود و بعضی اوقات دارای روایتی داستانی است. ویژگی بارز آن، کوتاهی و وارونه دیدن است و در آن از صنایع ادبی که بیشتر ساخت معنایی دارند استفاده می شود.
در این سامانه، مجموعه ای ای از کاریکلماتورهای جذاب و زیبا برایتان در نظر گرفته شده است که برای شنیدن آنها لازم است از ۱ تا ۵۰ عددی را وارد کرده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۶


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۳۵


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۱۶آذربایجان غربی۴۴۴۸۵
اردبیل۳۱۱۳۵خراسان رضوی۶۴۶۸
زنجان۳۸۸۲۳سمنان۸۸۸۲
قزوین۸۸۸۵قم۸۰۸۶
کردستان۲۹۴۳کرمانشاه۳۶۲۱
گلستان۷۰۳۵لرستان۸۸۲۷
مازندران۸۸۲۵مرکزی۸۸۳۴
یزد۲۱۱۲۶