طنز مورد داشتیم

طنز یعنی بیان هنرمندانه و نقادانه کژی ها و نادرسـتی ها به قصد اصـلاح و نه تخریب و توهین. «مورد داشـتیم» گونه ای از طنز عامه پسند است که اشتباهات یا جنبه های نامطلوب رفتار بشـری را به شیوه ای خنده دار به چالش می کشد. پس از تماس با این سامانه، از ۱ تا ۳۰، عددی را شماره گیری کرده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۲

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۴۶ آذربایجان غربی ۴۴۴۶۸
اردبیل ۳۱۱۳۸ خراسان رضوی ۶۴۳۳
زنجان ۳۸۸۳۶ سمنان ۸۸۳۳
قزوین ۸۸۳۸ قم ۸۰۳۳
کردستان ۲۹۶۹ کرمانشاه ۳۶۳۱
گلستان ۷۰۳۸ لرستان ۸۸۳۹
مازندران ۸۸۳۷ مرکزی ۸۸۳۹
یزد ۲۱۱۶۶