طنز مورد داشتیم

طنز یعنی بیان هنرمندانه و نقادانه کژی ها و نادرسـتی ها به قصد اصـلاح و نه تخریب و توهین. «مورد داشـتیم» گونه ای از طنز عامه پسند است که اشتباهات یا جنبه های نامطلوب رفتار بشـری را به شیوه ای خنده دار به چالش می کشد. پس از تماس با این سامانه، از ۱ تا ۳۰، عددی را شماره گیری کرده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۲


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۵۴


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۴۶آذربایجان غربی۴۴۴۶۸
اردبیل۳۱۱۳۸خراسان رضوی۶۴۳۳
زنجان۳۸۸۳۶سمنان۸۸۳۳
قزوین۸۸۳۸قم۸۰۳۳
کردستان۲۹۶۹کرمانشاه۳۶۳۱
گلستان۷۰۳۸لرستان۸۸۳۹
مازندران۸۸۳۷مرکزی۸۸۳۹
یزد۲۱۱۶۶