طنز فالخند

در این سامانه، شما عزیزان می توانید خصوصیات اخلاقی خود را در قالب طنز بشنوید. در واقع فالخند، فال و اقبال شما را آمیخته با طنز و شوخی بیان می کند. پس از تماس با این سامانه، عدد ماه تولد خود را از ۱ تا ۱۲ وارد نموده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۵

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۵۹   اردبیل ۳۱۱۳۹
خراسان رضوی ۶۴۵۳   سمنان ۸۸۳۸
قزوین ۸۸۲۸   قم ۸۰۲۲
کردستان ۲۹۵۴   کرمانشاه ۳۶۵۷
گلستان ۷۰۷۳   مازندران ۸۸۳۴
یزد ۲۱۱۶۸