طنز فالخند

در این سامانه، شما عزیزان می توانید خصوصیات اخلاقی خود را در قالب طنز بشنوید. در واقع فالخند، فال و اقبال شما را آمیخته با طنز و شوخی بیان می کند. پس از تماس با این سامانه، عدد ماه تولد خود را از ۱ تا ۱۲ وارد نموده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۵


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۱۸


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۵۹اردبیل۳۱۱۳۹
خراسان رضوی۶۴۵۳سمنان۸۸۳۸
قزوین۸۸۲۸قم۸۰۲۲
کردستان۲۹۵۴کرمانشاه۳۶۵۷
گلستان۷۰۷۳مازندران۸۸۳۴
یزد۲۱۱۶۸