طنز فالخند

در این سامانه، شما عزیزان می توانید خصوصیات اخلاقی خود را در قالب طنز بشنوید. در واقع فالخند، فال و اقبال شما را آمیخته با طنز و شوخی بیان می کند. پس از تماس با این سامانه، عدد ماه تولد خود را از ۱ تا ۱۲ وارد نموده و سپس کلید ستاره را فشار دهید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۵

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۵۹ اردبیل ۳۱۱۳۹
خراسان رضوی ۶۴۵۳ سمنان ۸۸۳۸
قزوین ۸۸۲۸ قم ۸۰۲۲
کردستان ۲۹۵۴ کرمانشاه ۳۶۵۷
گلستان ۷۰۷۳ مازندران ۸۸۳۴
یزد ۲۱۱۶۸