سن دقیق شما

این سامانه جذاب و دوست داشتنی به منظور محاسبه سن دقیق شما طراحی و اجرا گردیده است. در این سامانه، شما می توانید با وارد نمودن تاریخ تولدتان، از سن دقیق خود به سال، ماه، هفته و روز آگاهی یابید. همچنین مطلع خواهید شد که چند ماه یا چند هفته و یا چند روز از تولد شما گذشته است. و همچنین به شما اعلام خواهد شد که چند روز تا سالروز تولدتان باقی مانده است. پس از تماس با این سامانه، عدد مربوط به روز، ماه و سال تولدتان را به صورت جداگانه وارد نمایید تا سن دقیق شما اعلام گردد.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۲۲


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۳۳


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۱۱آذربایجان غربی۴۴۴۶۰
اردبیل۳۱۱۳۰خراسان رضوی۶۴۸۰
زنجان۳۸۸۸۲سمنان۸۸۱۲
فارس۳۶۰۴۸قزوین۸۸۱۵
قم۸۰۱۲کردستان۲۹۵۲
کرمانشاه۳۶۸۰گلستان۷۰۷۵
لرستان۸۸۸۴مازندران۸۸۵۰
مرکزی۸۸۸۷یزد۲۱۱۲۱