سن دقیق شما

این سامانه جذاب و دوست داشتنی به منظور محاسبه سن دقیق شما طراحی و اجرا گردیده است. در این سامانه، شما می توانید با وارد نمودن تاریخ تولدتان، از سن دقیق خود به سال، ماه، هفته و روز آگاهی یابید. همچنین مطلع خواهید شد که چند ماه یا چند هفته و یا چند روز از تولد شما گذشته است. و همچنین به شما اعلام خواهد شد که چند روز تا سالروز تولدتان باقی مانده است. پس از تماس با این سامانه، عدد مربوط به روز، ماه و سال تولدتان را به صورت جداگانه وارد نمایید تا سن دقیق شما اعلام گردد.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۲۲

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۱۱ آذربایجان غربی ۴۴۴۶۰
اردبیل ۳۱۱۳۰ خراسان رضوی ۶۴۸۰
زنجان ۳۸۸۸۲ سمنان ۸۸۱۲
فارس ۳۶۰۴۸ قزوین ۸۸۱۵
قم ۸۰۱۲ کردستان ۲۹۵۲
کرمانشاه ۳۶۸۰ گلستان ۷۰۷۵
لرستان ۸۸۸۴ مازندران ۸۸۵۰
مرکزی ۸۸۸۷ یزد ۲۱۱۲۱