چهره شناسی

حالات و تغییرات چهره، هرچند جزئی و خفیف، پیام شفاف، سریع و کارآمدی است که می تواند یک زبان جهانی هم باشد، به شرطی که شما بتوانید حالات چهره های مختلف را تشخیص بدهید و بدانید که هر چهره‌ چه چیزی می گوید. دانستن این که طرف مقابل چه شخصیتی دارد و چه واکنش های احساسی از خود نشان می دهد، می تواند نقش مهم و حیاتی در رابطه شما و آن فرد داشته باشد. اگر بتوانید احساسات مردم را زود تشخیص دهید، بهتر می توانید در موقعیت های مختلف با آن ها برخورد کنید. اما نکته حائز اهمیت این است که چهره را باید به طور کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و تا رسیدن به همه حقایق، از قضاوت های شتابزده اجتناب کنید.
پس از تماس با سامانه چهره شناسی، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: صورت
کلید ۲: پیشانی
کلید ۳: ابروها
کلید ۴: چشم ها
کلید ۵: بینی
کلید ۶: لب و دهان

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۶


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۴۶


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۳۴خراسان رضوی۶۴۴۲
سمنان۸۸۵۴فارس۳۶۰۵۸
قزوین۸۸۲۴قم۸۰۴۸
کردستان۲۹۳۸کرمانشاه۳۶۵۴
مازندران۸۸۵۸یزد۲۱۱۸۰