فلز شما

فلز زندگی متولدین هر ماه متفاوت است. به عنوان مثال آهن، مس، جیوه و … که هر کدام خصوصیات و ویژگی های خاصی را به افراد نسبت می دهند. با شناخت فلز ماه تولدتان، می توانید از خصوصیات وجودی خود آگاهی بیشتری بدست آورده و با بهره گیری از این مطالب در زندگی، شخصیت واقعیتان را کامل کنید.
پس از تماس با سامانه فلز شما، عدد مربوط به ماه تولد خود را وارد نموده و از شنیدن مطالب این بخش بهره مند شوید.

 

شماره این سامانه در استان ها
 

آذربایجان شرقی۵۶۳۳آذربایجان غربی۴۴۴۶۷
اردبیل۳۱۱۴۶خراسان رضوی۶۴۳۱
زنجان۳۸۸۴۹سمنان۸۸۶۸
قزوین۸۸۳۵کردستان۲۹۴۹
کرمانشاه۳۶۴۵گلستان۷۰۵۶
لرستان۸۸۴۵مازندران۸۸۳۸
مرکزی۸۸۴۵یزد۲۱۱۴۵