فلز شما

فلز زندگی متولدین هر ماه متفاوت است. به عنوان مثال آهن، مس، جیوه و … که هر کدام خصوصیات و ویژگی های خاصی را به افراد نسبت می دهند. با شناخت فلز ماه تولدتان، می توانید از خصوصیات وجودی خود آگاهی بیشتری بدست آورده و با بهره گیری از این مطالب در زندگی، شخصیت واقعیتان را کامل کنید.
پس از تماس با سامانه فلز شما، عدد مربوط به ماه تولد خود را وارد نموده و از شنیدن مطالب این بخش بهره مند شوید.

 

شماره این سامانه در استان ها
 

آذربایجان شرقی ۵۶۳۳ آذربایجان غربی ۴۴۴۶۷
اردبیل ۳۱۱۴۶ خراسان رضوی ۶۴۳۱
زنجان ۳۸۸۴۹ سمنان ۸۸۶۸
قزوین ۸۸۳۵ کردستان ۲۹۴۹
کرمانشاه ۳۶۴۵ گلستان ۷۰۵۶
لرستان ۸۸۴۵ مازندران ۸۸۳۸
مرکزی ۸۸۴۵ یزد ۲۱۱۴۵