فال گروه خونی

انسان همیشه به دنبال ساده کردن کارها و پیداکردن راه های میانبر است. این مورد حتی در باب روانشناسی هم صادق است و انسان همیشه به دنبال راه های ساده ای برای شناخت روحیات و رفتار خود و اطرافیانش از روی ماه تولد، سال تولد و مسایل مشابه است. گروه خونی هم این نقش را بازی کرده یعنی بخشی از شخصیت انسان در گروه خونی اش نهفته است.
آیا گروه های خونی می توانند باعث ایجاد یک خصوصیت یا عادت شخصی شوند؟ تماس با سامانه فال گروه خونی، شما را در یافتن پاسخ این سؤال، یاری خواهد کرد. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، گروه خونی مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: گروه خونی O
کلید ۲: گروه خونی A
کلید ۳: گروه خونی B
کلید ۴: گروه خونی AB

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۵۲ آذربایجان غربی ۴۴۴۶۱
اردبیل ۳۱۱۴۲ خراسان رضوی ۶۴۲۶
زنجان ۳۸۸۴۲ سمنان ۸۸۳۱
فارس ۳۶۰۲۷ قزوین ۸۸۷۰
قم ۸۰۳۹ کردستان ۲۹۴۶
کرمانشاه ۳۶۷۲ گلستان ۷۰۵۲
لرستان ۸۸۴۲ مازندران ۸۸۷۵
مرکزی ۸۸۴۲ یزد ۲۱۱۴۲