فال پرنده

هر یک از ماه های سال، علاوه بر نشانگرهای همان ماه مانند عقرب و شیر، با خصوصیات پرندگان نیز سازگاری دارند. پرندگان می توانند بازگو کننده بسیاری از حقایق در مورد شخصیت شما باشند. پس از تماس با سامانه فال پرنده و وارد کردن تاریخ تولد خود، در می یابید که چه پرنده ای سمبل ماه تولد و شخصیت شماست و می توانید از شنیدن فال پرنده مخصوص به خود لذت ببرید.


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۶۷آذربایجان غربی۴۴۴۸۷
اردبیل۳۱۱۴۹خراسان رضوی۶۴۲۹
سمنان۸۸۳۴فارس۳۶۰۲۶
قزوین۸۸۵۱کردستان۲۹۳۶
کرمانشاه۳۶۷۵گلستان۷۰۶۷
لرستان۸۸۴۸مازندران۸۸۴۷
مرکزی۸۸۴۶یزد۲۱۱۴۷