فال پرنده

هر یک از ماه های سال، علاوه بر نشانگرهای همان ماه مانند عقرب و شیر، با خصوصیات پرندگان نیز سازگاری دارند. پرندگان می توانند بازگو کننده بسیاری از حقایق در مورد شخصیت شما باشند. پس از تماس با سامانه فال پرنده و وارد کردن تاریخ تولد خود، در می یابید که چه پرنده ای سمبل ماه تولد و شخصیت شماست و می توانید از شنیدن فال پرنده مخصوص به خود لذت ببرید.

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۶۷ آذربایجان غربی ۴۴۴۸۷
اردبیل ۳۱۱۴۹ خراسان رضوی ۶۴۲۹
سمنان ۸۸۳۴ فارس ۳۶۰۲۶
قزوین ۸۸۵۱ کردستان ۲۹۳۶
کرمانشاه ۳۶۷۵ گلستان ۷۰۶۷
لرستان ۸۸۴۸ مازندران ۸۸۴۷
مرکزی ۸۸۴۶ یزد ۲۱۱۴۷