فال درخت

اینکه متولدین هر ماه، یک سری خصوصیات روحی و عاطفی و اخلاقی مشترک دارند را باور دارید؟ اگر کمی در مورد خصوصیات اخلاقی و ویژگی های ذهنی و رفتاری افرادی که در یک ماه از سال به دنیا آمده اند، دقت کنید، به نتایج جالبی می رسید. البته در هر موردی، استثناء هم وجود دارد.
در سامانه فال درخت، با توجه به تاریخ تولد خود درمی یابید که چه درختی سمبل شخصیت وجودی شماست و خصوصیات اخلاقی شما چیست؟ پس از تماس با این سامانه، می توانید عدد ماه و روز تولد خود را وارد کنید تا از نوع درخت ماه تولد خود و خصوصیات بارز آن مطلع گردید.

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۵۴ آذربایجان غربی ۴۴۴۸۶
اردبیل ۳۱۱۴۵ خراسان رضوی ۶۴۲۸
سمنان ۸۸۲۹ قزوین ۸۸۷۵
کردستان ۲۹۳۴ کرمانشاه ۳۶۷۴
گلستان ۷۰۵۴ لرستان ۸۸۴۶
مازندران ۸۸۴۸ مرکزی ۸۸۴۹
یزد ۲۱۱۴۶