اقبال بینی

اقبال بینی، مطالعه تأثیر اجرام آسمانی، ستارگان و سیارات، بر روی زندگی انسان است. گفته می شود موقعیت خورشید، ستارگان، ماه و سیارات در زمان تولد فرد، شخصیت او را شکل می دهند، بر روابط عاشقانه او تأثیر می گذارند، وضعیت اقتصادی او را تعیین می کنند و چندین و چند پیشگویی دیگر…
سـامانه اقبال بینی جهت بیان طالع بینی های مختلف برای دوازده ماه سـال، طراحی و اجرا گردیده است. پس از تماس با این سـامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سـپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: طالع هفته
کلید ۲: طالع بینی خورشیدی
کلید ۳: طالع بینی ایرانیان
کلید ۴: طالع بینی ژاپنی
کلید ۵: طالع بینی مصری
کلید ۶: طالع بینی هندی

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۷


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۴۸


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )


آذربایجان شرقی۵۶۶۰آذربایجان غربی۴۴۴۴۳
اردبیل۳۱۱۱۲خراسان رضوی۶۴۴۰
زنجان۳۸۸۸۷سمنان۸۸۸۷
فارس۳۶۰۶۳قزوین۸۸۸۷
قم۸۰۹۰کردستان۲۹۹۰
کرمانشاه۳۶۶۰گلستان۷۰۳۰
لرستان۸۸۸۷مازندران۸۸۸۷
یزد۲۱۱۱۳