اقبال بینی

اقبال بینی، مطالعه تأثیر اجرام آسمانی، ستارگان و سیارات، بر روی زندگی انسان است. گفته می شود موقعیت خورشید، ستارگان، ماه و سیارات در زمان تولد فرد، شخصیت او را شکل می دهند، بر روابط عاشقانه او تأثیر می گذارند، وضعیت اقتصادی او را تعیین می کنند و چندین و چند پیشگویی دیگر…
سـامانه اقبال بینی جهت بیان طالع بینی های مختلف برای دوازده ماه سـال، طراحی و اجرا گردیده است. پس از تماس با این سـامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سـپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: طالع هفته
کلید ۲: طالع بینی خورشیدی
کلید ۳: طالع بینی ایرانیان
کلید ۴: طالع بینی ژاپنی
کلید ۵: طالع بینی مصری
کلید ۶: طالع بینی هندی

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۷

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۶۰ آذربایجان غربی ۴۴۴۴۳
اردبیل ۳۱۱۱۲ خراسان رضوی ۶۴۴۰
زنجان ۳۸۸۸۷ سمنان ۸۸۸۷
فارس ۳۶۰۶۳ قزوین ۸۸۸۷
قم ۸۰۹۰ کردستان ۲۹۹۰
کرمانشاه ۳۶۶۰ گلستان ۷۰۳۰
لرستان ۸۸۸۷ مازندران ۸۸۸۷
یزد ۲۱۱۱۳