تعبیر خواب

اگر شما درباره چیز خاصی خواب می بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می بینید زیرا خواب ها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می گویند. آیا تعبیر خواب صحت دارد؟ بله، تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده اند. اما همه کس نمی تواند تعبیر خواب کند و همه ی‌ خواب ها نیز تعبیر ندارند. تعابیر عنوان شده در این سامانه، با استفاده از کتب و مستندات معتبر تهیه شده است. برای شنیدن تعبیر خواب خود، پس از تماس با این سامانه، ابتدا کلیدی را فشار داده و سپس حرف اول عبارت و نشانه مضمون خواب خود را از الگوی مورد نظر انتخاب نمایید. در پایان، لیستی از کلمات، همراه با عدد مربوطه برای شما خوانده می شود. کلمه مورد نظر را انتخاب و عدد آن را شماره گیری فرمائید تا تعبیر مربوط به آن را بشنوید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۳


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۴۴


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۵۰آذربایجان غربی۴۴۴۴۲
اردبیل۳۱۱۱۴خراسان رضوی۶۴۷۰
زنجان۳۸۸۸۵سمنان۸۸۸۶
فارس۳۶۰۳۲قزوین۸۸۸۱
قم۸۰۷۰کردستان۲۹۶۰
کرمانشاه۳۶۵۰گلستان۷۰۱۰
لرستان۸۸۸۳مازندران۸۸۸۶
مرکزی۸۸۸۱یزد۲۱۱۱۴