تعبیر خواب

اگر شما درباره چیز خاصی خواب می بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می بینید زیرا خواب ها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می گویند. آیا تعبیر خواب صحت دارد؟ بله، تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده اند. اما همه کس نمی تواند تعبیر خواب کند و همه ی‌ خواب ها نیز تعبیر ندارند. تعابیر عنوان شده در این سامانه، با استفاده از کتب و مستندات معتبر تهیه شده است. برای شنیدن تعبیر خواب خود، پس از تماس با این سامانه، ابتدا کلیدی را فشار داده و سپس حرف اول عبارت و نشانه مضمون خواب خود را از الگوی مورد نظر انتخاب نمایید. در پایان، لیستی از کلمات، همراه با عدد مربوطه برای شما خوانده می شود. کلمه مورد نظر را انتخاب و عدد آن را شماره گیری فرمائید تا تعبیر مربوط به آن را بشنوید.

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۳

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۵۰ آذربایجان غربی ۴۴۴۴۲
اردبیل ۳۱۱۱۴ خراسان رضوی ۶۴۷۰
زنجان ۳۸۸۸۵ سمنان ۸۸۸۶
فارس ۳۶۰۳۲ قزوین ۸۸۸۱
قم ۸۰۷۰ کردستان ۲۹۶۰
کرمانشاه ۳۶۵۰ گلستان ۷۰۱۰
لرستان ۸۸۸۳ مازندران ۸۸۸۶
مرکزی ۸۸۸۱ یزد ۲۱۱۱۴