پیشنهادها و انتقادات

هر پیشرفتی نیازمند نظرات سازنده ای است که از سوی دیگران بیان می گردد. سامانه های تلفنی همخونه در راستای بهبود خدمات ارائه شده به مشترکین عزیز، پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقاد می باشد چرا که قطعا نظرات سازنده شما همراهان گرامی، یاری گر ما در تحقق اهداف سازمان خواهد بود تا با مرتفع نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات، جهت ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان بکوشیم.
پس از تماس با این سامانه، می توانید پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص خدمات ارائه شده اعلام نموده و در پایان و به منظور ذخیره پیام خود در سیستم، کلید ستاره را فشار دهید.

 


شماره این سامانه در استان ها
 

 

آذربایجان شرقی ۵۶۰۱ آذربایجان غربی ۴۴۴۰۲
اردبیل ۳۱۱۰۲ خراسان رضوی ۶۴۰۱
سمنان ۸۸۰۱ قزوین ۸۸۰۱
قم ۸۰۰۲ کردستان ۲۹۲۷
کرمانشاه ۳۶۰۲ گلستان ۷۰۹۷
لرستان ۸۸۰۲ مازندران ۸۸۰۱
مرکزی ۸۸۰۲ یزد ۲۱۱۰۲