پیشنهادها و انتقادات

هر پیشرفتی نیازمند نظرات سازنده ای است که از سوی دیگران بیان می گردد. سامانه های تلفنی همخونه در راستای بهبود خدمات ارائه شده به مشترکین عزیز، پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقاد می باشد چرا که قطعا نظرات سازنده شما همراهان گرامی، یاری گر ما در تحقق اهداف سازمان خواهد بود تا با مرتفع نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات، جهت ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان بکوشیم.
پس از تماس با این سامانه، می توانید پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص خدمات ارائه شده اعلام نموده و در پایان و به منظور ذخیره پیام خود در سیستم، کلید ستاره را فشار دهید.


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۰۳


شماره این سامانه در استان ها

 

آذربایجان شرقی۵۶۰۱آذربایجان غربی۴۴۴۰۲
اردبیل۳۱۱۰۲خراسان رضوی۶۴۰۱
سمنان۸۸۰۱قزوین۸۸۰۱
قم۸۰۰۲کردستان۲۹۲۷
کرمانشاه۳۶۰۲گلستان۷۰۹۷
لرستان۸۸۰۲مازندران۸۸۰۱
مرکزی۸۸۰۲یزد۲۱۱۰۲