اعلام اسامی برندگان

مشترکین گرامی می توانند با خرید انواع بسته های تخفیفی و تشویقی و یا شرکت در مسابقات، در قرعه کشی جوایز نفیس و ارزنده شرکت نمایند. این سامانه، اسامی برندگان را به تفکیک دوره به اطلاع مشترکین عزیز می رساند.

 


شماره این سامانه در استان ها
 

آذربایجان شرقی ۵۶۹۹ آذربایجان غربی ۴۴۴۰۱
اردبیل ۳۱۱۰۱ خراسان رضوی ۶۴۹۹
زنجان ۳۸۸۹۸ سمنان ۸۸۱۱
فارس ۳۶۰۰۴ قزوین ۸۸۱۱
قم ۸۰۹۸ کردستان ۲۹۲۱
کرمانشاه ۳۶۰۱ گلستان ۷۰۹۸
لرستان ۸۸۰۱ مازندران ۸۸۱۱
مرکزی ۸۸۰۱ یزد ۲۱۱۰۱