اعلام اسامی برندگان

مشترکین گرامی می توانند با خرید انواع بسته های تخفیفی و تشویقی و یا شرکت در مسابقات، در قرعه کشی جوایز نفیس و ارزنده شرکت نمایند. این سامانه، اسامی برندگان را به تفکیک دوره به اطلاع مشترکین عزیز می رساند.

 


شماره این سامانه در استان ها
 

آذربایجان شرقی۵۶۹۹آذربایجان غربی۴۴۴۰۱
اردبیل۳۱۱۰۱خراسان رضوی۶۴۹۹
زنجان۳۸۸۹۸سمنان۸۸۱۱
فارس۳۶۰۰۴قزوین۸۸۱۱
قم۸۰۹۸کردستان۲۹۲۱
کرمانشاه۳۶۰۱گلستان۷۰۹۸
لرستان۸۸۰۱مازندران۸۸۱۱
مرکزی۸۸۰۱یزد۲۱۱۰۱