مبارزه با اعتیاد

اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی است. عوامل متعددی در شناخت علل سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند که در تعامل با یکدیگر، منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند. درک کلیه علل و عوامل زمینه ای موجب می شود تا روند پیشگیری، شناسایی، درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود.
بنابراین، آشنایی با عوامل زمینه ساز مستعد کننده در مقابل آن از دو جهت ضرورت دارد. یکی، شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد و اقدامات پیشگیرانه لازم برای آنان و دیگری، انتخاب نوع درمان و اقدامات خدماتی، حمایتی و مشاوره ای لازم برای شخص بیمار می باشد.
سامانه مبارزه با اعتیاد با هدف آشنایی و آگاهی مشترکین، با کلیه موارد مرتبط با اعتیاد طراحی و اجرا گردیده است. پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: تعاریف اعتیاد
کلید ۲: انواع مواد اعتیاد آور و علائم مربوط به هر کدام
کلید ۳: راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
کلید ۴: روشهای ترک اعتیاد
کلید ۵: حقایقی درباره دخانیات

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۲۸

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۰۷ خراسان رضوی ۶۴۷۳
سمنان ۸۸۰۹ قزوین ۸۸۳۲
قم ۸۰۷۲ کردستان ۲۹۵۸
کرمانشاه ۳۶۰۸ گلستان ۷۰۹۳
مازندران ۸۸۰۴ مرکزی ۸۸۷۴
یزد ۲۱۱۰۹