فال حافظ

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، معروف به لسان‌الغیب، شاعر بزرگ سده هشتم ایران و یکی از شاعران نامی جهان است که نفوذش‌ از شاعران‌ محبوب‌ و بزرگی‌ چون‌ فردوسی‌، مولانا و سعدی‌ نیز در ذهن‌ و زندگی‌ فارسی‌ زبانان‌ فراتر است‌ و محبوبیت‌ و نفوذ بی مانندی‌ در فرهنگ‌ و ادب‌ ایران‌ دارد.
این ماییم که می خواهیم او را زمینی یا آسمانی ببینیم. شعر او چون دوردست افق، بوسه گاه آسمان و زمین است. آسمانی است زیرا آنچه از خوبی و پاکی و عدل و امن می جوید در این تیره خاکدان نمی یابد. و زمینی است زیرا آنچه از ناز و نوش و نوا می خواهد در همین سایه ی بید و لبِ کشت فراهم است. پس اشاره اش به دورگاه آسمان است و چشم و دلش در زمین می گردد…
هدف اجرای این سامانه، تفأل به دیوان حافظ بدون نیاز به این دیوان می باشد. پس از تماس با این سامانه، ابتدا نیت کرده، ۵ صلوات بفرستید و پس از خواندن سوره حمد، به دلخواه کلیدی را شــماره گیری نمائید. سپس سیستم به طور تصادفی از میان کل غزل های موجود، غزلی را با صدایی دلنشین برای شما پخش می کند و درنهایت، تعبیر آن غزل بیان می شود.

 

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۲۸


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۲۰


 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )
آذربایجان شرقی۵۶۶۶آذربایجان غربی۴۴۴۴۴
اردبیل۳۱۱۱۳خراسان رضوی۶۴۶۶
زنجان۳۸۸۸۸سمنان۸۸۸۸
فارس۳۶۰۷۷قزوین۸۸۸۸
قم۸۰۸۰کردستان۲۹۹۹
کرمانشاه۳۶۶۶گلستان۷۰۶۰
لرستان۸۸۸۸مازندران۸۸۸۸
مرکزی۸۸۸۸یزد۲۱۱۱۲