دیکته گو

این سامانه بر اساس نیاز دانش آموزان دوره ابتدایی به تمرین و تکرار دروس املایی خود طراحی و اجرا گردیده است. سامانه دیکته گو هم کمک شایسته ای برای والدین و معلمان گرامی می باشد و هم ایده ای نو و جالب برای دانش آموزان است که بتوانند خودشان دیکته را نوشته و خودشان هم آن را تصحیح کنند.
ضمنا این سامانه از روی کتاب فارسی “بخوانیم” به دانش آموزان دیکته می گوید. پس از تماس با این سامانه و انتخاب موضوع مورد نظر (نوشتن دیکته یا شنیدن آن به صورت روانخوانی جهت تصحیح) ، پایه تحصیلی را از بین کلیدهای زیر انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: پایه اول ابتدایی
کلید ۲: پایه دوم ابتدایی
کلید ۳: پایه سوم ابتدایی
کلید ۴: پایه چهارم ابتدایی
کلید ۵: پایه پنجم ابتدایی
کلید ۶: پایه ششم ابتدایی

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۸۰

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۴۰ آذربایجان غربی ۴۴۴۴۰
اردبیل ۳۱۱۱۵ خراسان رضوی ۶۴۶۱
زنجان ۳۸۸۲۰ سمنان ۸۸۸۰
فارس ۳۶۰۲۵ قزوین ۸۸۰۸
قم ۸۰۸۲ کردستان ۲۹۴۴
کرمانشاه ۳۶۴۰ گلستان ۷۰۷۶
لرستان ۸۸۲۰ مازندران ۸۸۲۰
مرکزی ۸۸۲۰ یزد ۲۱۱۱۶