دیکته گو

این سامانه بر اساس نیاز دانش آموزان دوره ابتدایی به تمرین و تکرار دروس املایی خود طراحی و اجرا گردیده است. سامانه دیکته گو هم کمک شایسته ای برای والدین و معلمان گرامی می باشد و هم ایده ای نو و جالب برای دانش آموزان است که بتوانند خودشان دیکته را نوشته و خودشان هم آن را تصحیح کنند.
ضمنا این سامانه از روی کتاب فارسی “بخوانیم” به دانش آموزان دیکته می گوید. پس از تماس با این سامانه و انتخاب موضوع مورد نظر (نوشتن دیکته یا شنیدن آن به صورت روانخوانی جهت تصحیح) ، پایه تحصیلی را از بین کلیدهای زیر انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: پایه اول ابتدایی
کلید ۲: پایه دوم ابتدایی
کلید ۳: پایه سوم ابتدایی
کلید ۴: پایه چهارم ابتدایی
کلید ۵: پایه پنجم ابتدایی
کلید ۶: پایه ششم ابتدایی

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۸۰

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۴۰آذربایجان غربی۴۴۴۴۰
اردبیل۳۱۱۱۵خراسان رضوی۶۴۶۱
زنجان۳۸۸۲۰سمنان۸۸۸۰
فارس۳۶۰۲۵قزوین۸۸۰۸
قم۸۰۸۲کردستان۲۹۴۴
کرمانشاه۳۶۴۰گلستان۷۰۷۶
لرستان۸۸۲۰مازندران۸۸۲۰
مرکزی۸۸۲۰یزد۲۱۱۱۶