داستان های شیوانا

انسان خردمند و دانایی به نام شیوانا با این بیان شیوا و پر نغزی که داستان هایش را همه جا می خوانیم، یک شخصیت تخیلی و عارفانه است. شیوانا برگرفته از دو کلمه شیوا و داناست. در واقع شیوانا شخصیتی کاملا ایرانی است که به خداوند یکتا و اخلاق انسانی اعتقاد دارد و از بدی، دروغ و فریب دوری می کند. وی بر اساس داستان هایش، مردی عالِم و در عین حال کشاورزی ماهر و صاحب باغ سیبی بزرگ بوده که درآمد حاصل از آن را صرف مخارج شاگردان و مردم فقیر می کرده است.
پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: آشنایی با شیوانا
کلید ۲: اطلاعاتی در مورد مثبت اندیشی و روش های آن
کلید ۳: داستان های شیوانا

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۶۹

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۴۳سمنان۸۸۶۱
فارس۳۶۰۵۹قزوین۸۸۳۱
قم۸۰۲۷کردستان۲۹۶۴
کرمانشاه۳۶۵۹مازندران۸۸۷۶
یزد۲۱۱۶۴