جدول ضرب

ضرب که یکی از چهار عمل اصلی در حساب و هندسه است، باعث شده تا مفهوم جدول ضرب، یکی از مهم ترین مفاهیم درسی در پایه سوم ابتدایی باشد. سامانه جدول ضرب که با هدف تقویت حافظه کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا گردیده است، از دانش آموزان می خواهد به صورت عمقی به مفهوم جدول ضرب پی ببرند تا در آینده به راحتی بتوانند مسائل پیچیده ریاضی را حل کرده و از دریافت پاسخ‌ها لذت ببرند.
پس از تماس با این سامانه، ابتدا از بین کلیدهای زیر، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس عدد انتخابی را شماره گیری فرمائید.

کلید ۱: پرسیدن جدول ضرب از دانش آموز و دریافت پاسخ از طریق کلیدهای تلفن
کلید ۲: آگاهی از حاصلضرب دو عدد از جدول ضرب
کلید ۳: آگاهی از ضرب های یک عدد از ۱ تا ۹
لازم به ذکر است که اگر جواب درست بدهید، سامانه سوال بعدی را از شما می پرسد و اگر جواب شما اشتباه باشد، بعد از اعلام جواب صحیح، سوال بعدی از شما پرسیده می شود.

شماره این سامانه در استان ها
 

آذربایجان شرقی۵۶۵۷آذربایجان غربی۴۴۴۸۴
اردبیل۳۱۱۲۷خراسان رضوی۶۴۱۳
زنجان۳۸۸۶۵سمنان۸۸۶۵
فارس۳۶۰۰۷قزوین۸۸۱۹
قم۸۰۴۵کردستان۲۹۱۲
کرمانشاه۳۶۲۳گلستان۷۰۱۳
لرستان۸۸۳۰مازندران۸۸۳۰
مرکزی۸۸۳۰یزد۲۱۱۷۵