اقبال روز

این سامانه، اقبال روزانه شما مشترک عزیز را بر اساس ماه تولد و سیاره ی مربوطه که همان سیاره ی ماه تولدتان می باشد، پیش بینی می نماید. بیشتر این حدسیات و پیش بینی ها چینی بوده و این علوم بیشتر مخصوص این سرزمین کهن می باشد.
پس از تماس با این سامانه، عدد مربوط به ماه تولد خود را وارد نموده و سپس کلید ستاره را فشار دهید؛ اقبال روز متناسب با ماه تولدتان برای شما پخش خواهد شد.

 

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۰


تماس با سامانه از طریق تلفن ثابت با شماره کشوری : ۷۰۷۰۸۰۴۰


شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی۵۶۲۲آذربایجان غربی۴۴۴۵۰
اردبیل۳۱۱۲۰خراسان رضوی۶۴۵۵
زنجان۳۸۸۸۳سمنان۸۸۱۰
فارس۳۶۰۶۴قزوین۸۸۱۰
قم۸۰۲۰کردستان۲۹۲۰
کرمانشاه۸۰۲۰گلستان۷۰۲۰
لرستان۸۸۸۱مازندران۸۸۱۰
مرکزی۸۸۸۲یزد۲۱۱۲۰