اقبال روز

این سامانه، اقبال روزانه شما مشترک عزیز را بر اساس ماه تولد و سیاره ی مربوطه که همان سیاره ی ماه تولدتان می باشد، پیش بینی می نماید. بیشتر این حدسیات و پیش بینی ها چینی بوده و این علوم بیشتر مخصوص این سرزمین کهن می باشد.
پس از تماس با این سامانه، عدد مربوط به ماه تولد خود را وارد نموده و سپس کلید ستاره را فشار دهید؛ اقبال روز متناسب با ماه تولدتان برای شما پخش خواهد شد.

 

تماس با سامانه از طریق تلفن همراه : ۹۹۲۲۴۴۴۰

 

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۲۲ آذربایجان غربی ۴۴۴۵۰
اردبیل ۳۱۱۲۰ خراسان رضوی ۶۴۵۵
زنجان ۳۸۸۸۳ سمنان ۸۸۱۰
فارس ۳۶۰۶۴ قزوین ۸۸۱۰
قم ۸۰۲۰ کردستان ۲۹۲۰
کرمانشاه ۳۶۷۰ گلستان ۷۰۲۰
لرستان ۸۸۸۱ مازندران ۸۸۱۰
مرکزی ۸۸۸۲ یزد ۲۱۱۲۰