شرایط و قوانین

همخونه با توجه به مسئولیت اجتماعی خود در نظر دارد برندهای موفق ایرانی را در این بخش از پرتال همخونه معرفی نماید.

تایید محصولات و خدمات مربوط به برندها لزوما نظر قطعی و کارشناسی نبوده و کاربران ملزم هستند نسبت به سنجش کیفیت محصولات و خدمات و بررسی تناسب آنها با نیازهای خود اقدام نمایند.

بررسی های انجام شده نسبی بوده و ممکن است در مقاطعی دیگر بدلیل نظر کارشناسی استاندارد و یا سایر دلایل یک برند به سایت اضافه و یا برند دیگری از سایت حذف شود.