همه با هم برای فردای ایران

همه با هم برای ساختن فردای ایران و با هدف صرفه جویی در منابع ملی و افزایش توان رقابتی برندهای ایرانی با رقبای خارجی، با افتخار کالا و خدمات مرغوب ایرانی را مورد استفاده قرار می دهیم و به سایر هموطنان عزیز نیز پیشنهاد خواهیم داد.

از شما هموطن عزیز تقاضا داریم تجربیات خود از کاربری و مصرف محصولات و خدمات با کیفیت ایرانی را برای ما در قالب محتوای تولیدی اعم از متن، عکس و فیلم ارسال نموده و در راهبری و گسترش این پویش ملی یاریگر ما باشید.

مطالبه مسئولیت اجتماعی

یقینا مطالبه عمومی برای افزایش کیفیت محصولات و خدمات ایرانی بنوعی حمایت از حقوق مصرف کننده است که حمایت از مسئولیت پذیری اجتماعی برندها و نهایتا شکوفایی اقتصاد و صنعت میهن عزیزمان ایران را در پی خواهد داشت.

یکی از اهداف راه اندازی این بخش آگاه سازی شهروندان نسبت به حقوق خود بعنوان مصرف کننده و همچنین قابلیت های داخلی در تامین نیازهای خانواده ها بعنوان مصرف کننده نهایی است.

کمپین مردمی از حرف تا عمل

ایرانی، جنس مرغوب ایرانی خواهد خرید و تبدیل این شعار به عمل حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و اشتغال هموطنان عزیز و پویایی اقتصاد داخلی خواهد بود. اهمیت به منافع ملی باید از خانواده شروع شود و این مسئولیت تک تک ماست.

همخونه در عمل به رسالت اجتماعی خود قصد دارد در این کمپین هموطنان عزیز را با برندهای موفق و متعهد داخلی آشنا نموده و فرصت معرفی خدمات و محصولات ایرانی را برای خانواده های عزیز فراهم نماید.