فال پرنده

هر یک از ماه های سال، علاوه بر نشانگرهای همان ماه مانند عقرب و شیر، با خصوصیات پرندگان نیز سازگاری دارند. پرندگان می توانند بازگو کننده بسیاری از حقایق در مورد شخصیت شما باشند. پس از تماس با سامانه فال پرنده و وارد کردن تاریخ تولد خود، در می یابید که چه پرنده ای سمبل ماه تولد و شخصیت شماست و می توانید از شنیدن فال پرنده مخصوص به خود لذت ببرید.

شماره این سامانه در استان ها ( از طریق تلفن ثابت )

آذربایجان شرقی ۵۶۶۷   آذربایجان غربی ۴۴۴۸۷
اردبیل ۳۱۱۴۹   خراسان رضوی ۶۴۲۹
سمنان ۸۸۳۴   فارس ۳۶۰۲۶
قزوین ۸۸۵۱   کردستان ۲۹۳۶
کرمانشاه ۳۶۷۵   لرستان ۸۸۴۸
مازندران ۸۸۴۷   مرکزی ۸۸۴۶
یزد ۲۱۱۴۷